Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

 

 

Локални међусекторски протокол о превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Чајетина

Студија за израду предлога измене политика у регулативи и пракси у примени асистивних технологија

Обавештење о именовању лица задуженог за заштиту података о личности

Закони и правилници

Закон о основном образовању и васпитању
Закон о основама система образовања и васпитања


Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за 2022/2023. годину
Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину
Школски програм
Развојни план школе 2021-24
Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је на снагу 25.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године)
Статут
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о организацији и систематизацији
Правилник о полагању испита
Правила понашања у школи
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у школи
Правилник о стручном усавршавању унутар установе
Правилник о јавним набавкама
Правилник о поступању са донацијама

План примене превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

 

Летопис школе

Школска 2012/2013.
Школска 2013/2014.
Школска 2014/2015.

 

Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2016. годину
Финансијски извештај за 2017. годину
Финансијски извештај за 2018. годину

Финансијски извештај за 2019. годину

Финанцијски извештај за 2020. годину

Финансијски извештај за 2021. годину

Финансијски план за 2022. годину

 

  

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта